TYP ZGŁOSZENIA
Nazwa Firmy, imię i nazwisko osoby składającej wniosek/reklamację
Proszę uzupełnić co najmniej 2 z 3 pólpole identyfikacji:
Nr Rej Nr Umowy Nr NIP (tylko cyfry)
Adres kontaktowy email:
Telefon:
Proszę uzupełnić dane korespondencyjne:
Ulica, nr domu / lokaluKod pocztowy Miasto
KATEGORIA
PODKATEGORIA
Opis zgłoszenia:Opis reklamacji i oczekiwań dot. reklamacji: Maksymalna długość opisu: 2000 znaków

Załączniki: Maksymalny łączny rozmiar załączników: 5 MB
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny spółek z grupy Masterlease* w celu potwierdzenia danych lub w innych sprawach związanych z realizacją niniejszego wnioskuniniejszej reklamacji na podany w formularzu adres e-mail.
* grupa Masterlease to: Futura Leasing SA, Prime Car Management SA, Masterlease sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o.

Proszę przepisać numer rejestracyjny z obrazka.